витрата насосу масова


витрата насосу масова
подача насоса массовая - mass rate of flow - *Massenstrom – добуток величини густини ρ переміщуваної рідини (або гідросуміші) та об’ємної витрати (подачі) насоса: q = ρ•Q. У разі значної зміни густини у розрахунках використовують значення густини ρ на вході в насос.

Гірничий енциклопедичний словник, т. 1. – Донецьк: Східний видавничий дім. . 2001.